Kerygma
-med evangelium till världen!

Reseprogram
December/Jan
10/12 Arboga
14-15/10 Strömsnäsbruk
28/12 - 1/1 Norge

Swisha din gåva!

Dagens bibeltext

Jesaja kapitel 52, vers 7-10
Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: ”Din Gud är konung!” Hör, dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner, Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk, hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss.