Ny bokrelease!

2015-09-28

Boken ”God jord för andlig tillväxt och mognad” handlar om församlingens tillväxt och om hur de troende kan utvecklas mot Kristus som växtmål.

Prästen och tidigare ledaren för Klara kyrka Karl-Erik Sahlberg har skrivit förordet och han rekommenderar Guds folk i Sverige att läsa boken. Han skriver så här:

”När jag läst Owe Lindeskärs bok ”Gud jord för andlig mognad och tillväxt”
är det två saker jag lägger märke till.
Dels möter man den bibliskt så klart förankrade predikanten, som älskar sin Bibel.
Det andra är att Han är en mycket erfaren församlingspastor, som undervisar och delar med sig av sina erfarenheter. Inte minst märker man det i den bibliska och grundläggande genomgången av de apostoliska tjänsterna.
Owe Lindeskär har undervisat mycket i de unga, växande kyrkorna i Afrika och hans undervisning där har säkert befrämjat en sund men samtidigt modig kristendom hos dem som haft tillfälle att lyssna på honom.
Även kyrkorna i Sverige behöver ta del av hans undervisning i ett andligt öppet men ofta andligt okunnigt Sverige".


Några som redan läst boken menar att den har ett budskap till Guds folk i dag.
Den är radikal och pekar på orsaker till att kyrkan och dess medlemmar inte växer och utvecklas utifrån bibliska principer.
Författaren varnar för att springa genvägar till andlig tillväxt. Att därigenom bryta sönder lagen om växandets princip och plocka omogen frukt på livsträdet.
Bokens sista fem kapitel handlar om de fem tjänstegåvor som Paulus beskriver i Efesierbrevets fjärde kapitel.

Alla dessa tjänstegåvor måste växa och utvecklas, på samma sätt som gåvornas bärare skall mogna för tjänsten.
Församlingens tillväxt får inte begränsas till kvantitet utan även till kvalitet.
Som den stora furan växer upp mot himlen med sitt majestätiska grenverk, växer trädets rötter ner i jorden.
Så skall församlingens medlemmar växa både uppåt och neråt. Andlig tillväxt och mognad sker både i det synliga som i det osynliga.
Det betyder att Guds församling och dess medlemmar utvecklas och mognar in mot den andliga mylla som är Guds eget hjärta, samtidigt som detta växande blir synligt för alla.
Boken som har sexton kapitel och 192 sidor är inbunden.

Priset är 150 kronor och kan beställas hos Kerygma. Frakt tillkommer.

2015-03-02

Sedan några år predikar jag mer än tidigare om Jesu återkomst och om församlingen i den sista tiden.
Jag pekar på bibliska tidstecken och manar mina åhörare att förbereda sig för himmelsfärd.
Det påstås att predikanter och bibellärare inte längre sysslar med detta ämne.
Läran om de yttersta tingen har marginaliserats i många kyrkor och förkunnarna har valt bord eskatologin (Läran om de yttersta tingen) till förmån för mer lättsmält föda.

När predikanter, bibellärare och profeter tiger skall stenarna tala.  Luk 19:40

Nu talar stenarna...
FNs klimatpanel ger regelbundet ut sina rapporter om hur världen mår.
Deras forskning stämmer med uppenbarelsebokens profetiska utsagor om den sista tidens domar över jorden, havet, vattendragen och lufthimlen.

För några veckor sedan kom tidningarnas telegrambyrå ut med en rapport om hur skapelsen mår.
Rapporten presenterades i media och jag läste  följande text i tidningen.

Om inte det globala atomkriget tar kål på alla så kommer
klimatkatastrofen och utplånar mänskligheten. Och klockan
tickar – nu är det tre minuter i midnatt på ”domedagsklockan”.


Experterna på tidskriften Bulentin of Atomic Scientis (BAS) beslöt
nyligen att flytta fram den symboliska visaren hela två minuter, från
fem i till tre i tolv. ”Sannolikheten för en global katastrof är mycket hög”,
skriver de.
De dystra tongångarna motiveras bland annat av att kärnvapenmakterna
inte bara har stora arsenaler; bland andra USA lägger nu stora pengar
på att modernisera atombomberna.

Men minst lika akut är nu miljöhotet. BAS vädjar till politiska ledare
att åtminstone hedra 2-gradersmålet, en linje för temperaturhöjningarna
som även den riskerar att leda till översvämningar och väderkaos i
många delar av världen.
”Världens ledare har inte agerat med den snabbhet och i den storleks-
ordning som krävs för att skydda invånarna från potentiell katastrof.
Dessa misslyckanden i det politiska ledarskapet försätter varje
människa på jorden i fara”, heter det. Och de skoningslösa orden
kommer inte från vilka professorer som helst – bland annat konsulteras 17
nobelpristagare.


Så sent som 2010 justerades domedagsklockan bakåt, till sex minuter
före midnatt, p.g.a. optimism kring startavtalet om nedrustning mellan
Ryssland och USA.
Men sedan dess har ju inte relationerna mellan Ryssland och väst-världen
gått så bra, så redan i januari 2012 vreds visaren fram till fem i midnatt igen.
Domedagsklockan skapades av amerikanska vetenskapsmän, delvis samma personer
som varit med och tagit fram atomvapen 1947.
Närmast apokalypsen var vi 1953, då klockan slog två minuter i tolv när
både USA och Sovjetunionen provsprängt sina första vätebomber.
Ljusast var världen efter kalla krigets slut 1991, då vi kunde slappna av med hela 17 minuter kvar till midnatt.


Det är inte frikyrkliga evangelister eller någon apokalyptisk sekt som skriver denna rapport. Det är erkända vetenskapsmän och forskare som menar på fullt allvar att världen går mot sin undergång.
Vad deras rapport egentligen säger är att bibelns profetior skall gå i uppfyllelse och den totala kollaps som världen och skapelsen befinner sig i den dag Kristus kommer igen, skall helas och upprättas genom att världen skall födas på nytt.

Nu är det tid att Guds pånyttfödda folk, genom sina profeter, predikanter och bibellärare, talar ut den bibliska sanningen om Jesu återkomst. Låt inte bara stenarna tala.
 
OL

2014-08-25

Tankar inför min 70-årsdag

När man närmar sig sjuttio och ser tillbaka på livet inser man att de flesta sidorna i livsboken redan är skrivna.
Det mesta är över och nu är upploppet kvar.
Hur mycket av livet som återstår vet ingen. Allt är höljt i dunkel.
Om jag får ett långt liv dröjer döden ännu ett par decennier, men det kan gå mycket fortare än så.
I höstens tid är man full av minnen från en sommar som flytt och aldrig mer kommer igen.
Några dagar var mörka, regniga och kalla, men de flesta var soliga och underbara. I alla fall kan jag inte minnas annat.
När jag summerar är det många tankar som konkurrerar om utrymmet. Tacksamhet, misslyckanden, glädje, tillit, kärlek, ånger, men framförallt nåd.
I mitt livspartitur finns dessa som ständigt återkommande teman.

När den stora symfoniorkestern, en dag skall spela mitt livs partitur kommer de olika instrumenten att uttrycka en mix av allt det som var jag. Denna musik kommer obarmhärtigt att avslöja sanningen om mitt liv. Och om den nåd som blev mig given, genom vilken jag kunde leva och verka.

Det som står fram i ett särskilt starkt ljus i min livsberättelse är ordet innesluten.
Jag har alltid varit innesluten.
Även i tider då andra försökt marginalisera mig och stöta bort mig, har jag varit innesluten. Jag har inte alltid förstått det och inte alltid kunnat ta det till mig. Särskilt under de onda dagarna.
Men också då har jag varit innesluten.

Att inneslutas och omslutas är nog den största gåva man kan få.

Det började redan innan jag föddes.
I nio månader var jag innesluten i mammas kropp.
Hon bar mig nära sitt hjärta och i mitt tidlösa tillstånd kände jag hennes hjärtslag.
Föräldrarnas händer lades på mammas tjocka mage och jag inneslöts av varma böner och en kärlek
som inte kan uttryckas i ord.
Jag växte upp i en familj där jag var omsluten. Pappa och mamma och mina båda bröder Åke och Kenneth inneslöt mig och det gjorde även mina  mor och farföräldrar med sina familjer.
Nästan alla av dessa släktingar hade en stark tro på Gud och några trodde utan att visa det. Ingen person i släkten utmärkte sig genom ett destruktivt liv. Så långt jag vet var alla nykterister och levde sina liv hyggligt och bra.

Från första stund visste jag att min hustru inneslöt mig.
Hon delar mitt liv och ger mig stöd och uppmuntran i min livskallelse.
Utan henne hade jag inte klarat mitt liv och min tjänst.

Nu är våra barn vuxna och tillsammans med de nio barnbarnen fortsätter de att innesluta och omsluta.

Till detta har jag tusentals troende, som innesluter mig i goda bönetankar.
Dessa förebedjare är ett bärarlag som skapar energi och kraft. Alla dessa församlingsmedlemmar, som jag predikat för och betjänat i min uppgift som pastor.

Och en svindlande tanke är att jag är innesluten i en allsmäktig helig Gud, som gömmer mig djupt in i sin barmhärtighet och sin kärlek.
När jag mobbades på skolgården och retades för att pappa var pastor, var jag innesluten i Gud.
Även som vuxen har jag ibland upplevt utanförskap, trots att jag varit en känd pastor som arbetat i stora församlingar. Alla människor möter detta problem, mer eller mindre under livets olika skiften. Då är det gott att vara innesluten av osynliga händer.
Den Gud jag lärde känna i unga år är en Gud som innesluter och älskar bortom allt förnuft.

När detta mitt underbara liv tar slut, hoppas jag vara innesluten av den Gud jag trott på och som jag försökt att tjäna.
I ett evighetens ljus blir mitt liv och min tjänst till brottstycken.
Folkets beröm och människornas bekräftelser blir till något ofullbordat.
Mitt enda hopp är nåden och Jesus. Jag ber om att vara innesluten och omsluten av nåden, bortom allt förnuft.

Jag bryr mig inte så mycket om guldgator, harpospel och glashav.
Jag är mer upptagen av att kunna bli omsluten och innesluten, trots allt.

Owe Lindeskär.

2013-10-21

Jesus och hans tillkommelse!

Nu har vi glädjen att presentera Owe Lindeskärs nya bok, som handlar om den sista tiden och Jesu tillkommelse.

Boken har 176 sidor och är inbunden.

Förord

1.   Församlingen i den yttersta tiden.
2.   Församlingen i Laodicea, en bild på den sista tidens församling.
3.   Jesu tillkommelse och tidens tecken.
4.   Ondskans uppror i den sista tiden.
5.   Uppenbarelseboken och Jesu tillkommelse.
6.   Ryttaren på den vita hästen.
7.   Vilka är de 144000?
8.   Den som vinner seger.
9.   Se jag kommer snart – Amen kom herre Jesus.

Beställ boken från Kerygma.
Priset är 150 kronor (Frakt tillkommer)

2013-09-25

Hur ser ditt andliga Är läge ut?

För att kunna formulera  kyrkans vision måste man veta var man befinner sig och hur utgångsläget ser ut.

En skeppare måste veta skutans position för att kunna lägga ut en ny kurs.
Det går inte att lägga ut en ny kurs om man är osäker på skeppets läge. På samma sätt måste en ledare veta församlingens position för att kunna lägga ut församlingens kommande inriktning och därmed formulera kyrkans nya och djärva visioner.

Att upptäcka och formulera ett ärligt är-läge är svårt.
Vi vill gärna blunda för problem och svårigheter och enbart beskriva organisationens pluskonton. Det är betydligt lättare att peka på tillfälliga framgångar och kyrkans goda verksamhet. När vi skall beskriva den lokala församlingens sanna och korrekta är-läge krävs mod och en stor portion sanningspatos. Inte för att vara dum och kritisk och för att sparka på den levande Gudens församling, men för att hjälpa den till förändringar och förbättringar.
Gud älskar en relevant beskrivning av sin kyrka eftersom Gud älskar sanningen i alla lägen.

När en patient kommer till doktorn för att bli undersökt är det inte allt som är bra och friskt som läkaren skall dokumentera.
Doktorn skall genom sin kompetens och med hjälp av sin medicinska utrustning peka på eventuella sjukdomar och brister för att i nästa moment erbjuda de åtgärder som är möjliga för att hjälpa patienten.

När bilen lämnas in för kontroll hos Svensk Bilprovning är det för att bilens eventuella fel skall upptäckas och därmed åtgärdas. Det är inte Svensk Bilprovnings uppgift att lyfta fram allt som är friskt och helt med bilen.

Guds församling behöver ibland ”besiktas” för att kunna identifiera det som brister och därmed sätta in lämpliga åtgärder för att rätta till problemen. På samma sätt som du kan köra din bil i trots mot Bilprovningens åtgärdslista kan en församling köras i trots mot Guds profetiska maning till djupgående förändringar, men det är inte att rekommendera. Det är nödvändigt att bli medveten om församlingens är-läge om framtidsvisionen skall leda till de mål vi sätter upp. Om man fuskar med analysen av är-läget kommer man säkert att fuska även med visionens förverkligande. På denna väg skapas ingen framgång. Ledarna begränsas till förvaltare och på sikt krymper verksamheten bort och församlingen vissnar ner.

Många kristna församlingar i Sverige har för länge sedan slutat växa, de står under en kompromisspräglad kristendom som aldrig leder till härlighet och seger. Man har vägrat se sanningen i vitögat. Man har skönmålat sin egen verklighet och därigenom har man varken motiverat sig själv eller andra till nödvändiga förändringar. Detta p.g.a. att är-läget inte uppfattats som tillräckligt prekärt.

Man såg aldrig behovet av en genomstrålning av Guds profetiska röntgenstråle. Man tyckte allt var bra och inga förändringar behövdes.

Owe Lindeskär

2013-08-05

Sommarmöte på örovallen.

Söndagen den 4 augusti hölls ett sommarmöte på min barndoms fäbod, en mil sydväst om Särna. För tredje året i rad arrangerades mötet som samlade ett åttiotal besökare.
Ett husband med dragspel gitarrer och en trumpet medverkade tillsammans med ”spontankören” som medverkade med sång. Sångledare var den kände sångarevangelisten Olle Andersson kallad Dragspelsolle.

Mötesledare var pastor Krister Andersson som är generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet och tidigare var han missionsföreståndare för Svenska missionsförbundet.
I ett strålande sommarväder hölls detta möte och en stor del av åhörarna var inte kyrkvana.
Det var en speciell upplevelse att stå på min barndoms fäbod och förkunna Guds ord.
På Öråvallen lekte jag som barn och här fanns mormor Helga och mina mostrar och morbröder.

På Öråvallen präglades livet av hårt arbete och en tydlig gudsfruktan.
Störröset, som var fäbodens eldhus, där man samlades till måltider och samvaro, var tapetserat med tidningspapper. Moratidningen och Evangelii Härold fick duga i brist på vanliga tapeter. I Moratidningen kunde man läsa om samhället, politiken och deras egen bygd. I pingstvännernas tidning läste man om Gud.
Det profana och det andliga möttes på störrösets väggar och det passade bra för folk som stod stadigt i den karga myllan öster om Fulufjället samtidigt som deras hjärtan nådde ända till himlen. Fäbodmötet var en av sommarens höjdpunkter.
Nästa sommar arrangeras detta möte söndagen den 3 augusti 2014.

Välkomna!
OL

2013-07-15

Föreningen Kerygma 15 år.

För femton år sedan startade föreningen Kerygma.

Jag hade just lämnat pastorstjänsten i Filadelfia Stockholm och nu skulle jag bli en resande förkunnare med Sverige, Norden och Världen som arbetsfält. Man kan inte arbeta helt fritt, utan någon ekonomisk och andlig förankring, när man går in i en sådan tjänst. Filadelfias styrelse utredde fågan och kom fram till att en ideell förening vore bästa sättet att förankra Owe Lindeskärs nya tjänst. En styrelse utsågs och Conny Henriksson, en av ledarna i Filadelfia blev föreningens revisor. Henriksson är godkänd revisor och har reviderat många verksamheter inom Pingströrelsen.

När jag ser tillbaka på dessa femton år fylls mitt hjärta av tacksamhet och glädje. Med Guds hjälp och många människors bistånd har jag kunnat bygga upp en verksamhet, där jag kan arbeta och tjäna både i Sverige och i andra länder.

Genom mina böcker och CD skivor når min undervisning flera tusen människor varje månad och genom mina predikoresor i olika länder har ett internationellt nätverk byggts upp till nytta och välsignelse både för Kerygma och alla dem som nåtts med budskapet.